Tags

Related Posts

Share This

НСИ отчете месечна инфлация от 0,2% и 2,1% спрямо септември 2016 г.

Националният статистически институт – НСИ, представи инфлацията и индексите на потребителските цени за септември 2017 година.

Индексът на потребителските цени за септември 2017 г. спрямо август 2017 г. е 100.2%, тоест месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (септември 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1.3%, а годишната инфлация за септември 2017 г. спрямо септември 2016 г. е 2.1%., посочва news.bg 

Средногодишната инфлация за периода октомври 2016 – септември 2017 г. спрямо периода октомври 2015 – септември 2016 г. е 1.3%. 

През септември спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва – хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.2%; алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.1%; облекло и обувки – увеличение с 0.1%; жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 0.7%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – намаление с 0.4%; здравеопазване – цените остават на равнището от миналия месец; транспорт – увеличение с 1.0%; съобщения – цените остават на равнището от миналия месец; развлечения и култура – намаление със 7.0%; образование – увеличение с 1.5%; ресторанти и хотели – намаление с 0.8%; разнообразни стоки и услуги – намаление с 0.2%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за септември спрямо август е 99.8%, месечната инфлация е минус 0.2%. Основна причина за намалението на общия ХИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от всички домакинства на територията на страната (включително и чуждестранните), е намалението на цените в групите”Развлечения и култура ” и “Ресторанти и хотели”. Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.

Инфлацията от началото на годината (септември 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 0.7%, а годишната инфлация за септември 2017 г. спрямо септември 2016 г. е 1.3%.

Средногодишната инфлация за периода октомври 2016 – септември 2017 г. спрямо периода октомври 2015 – септември 2016 г. е 0.6%.

Според ХИПЦ през септември 2017 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва: хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 0.9%; алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.1%; облекло и обувки – увеличение с 0.3%; жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 0.4%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – намаление с 0.1%; здравеопазване – цените остават на равнището от миналия месец; транспорт – увеличение с 0.3%; съобщения – цените остават на равнището от миналия месец; развлечения и култура – намаление с 3.7%; образование – увеличение с 1.4%; ресторанти и хотели – намаление с 3.3%; разнообразни стоки и услуги – цените остават на равнището от миналия месец.

Индексът на цените за малката кошница за септември 2017 г. спрямо август 2017 г. е 100.7%, а от началото на годината (септември 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 102.1%.

През септември 2017 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти – увеличение с 0.9%; нехранителни стоки – увеличение с 1.0%; услуги – увеличение с 0.2%.

http://novinite.bg